Współpraca

P O L I T E C H N I K A K R A K O W S K A

Współpracujemy z jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych - Politechniką Krakowską. W projekt są zaangażowane osoby ze środowiska naukowego. Jest to zespół wielodyscyplinarny, o możliwościach realizacji zadań typu design, konstrukcyjnych jak i aerodynamicznych. Istotną rolę w zespole tworzą studenci kierunku Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego oraz Informatyki Stosowanej. Naszymi partnerami są również polskie firmy inżynieryjno-konstrukcyjne.