Historia

Pomysł produkcji samochodów pojawił się w 2012 roku, rok poźniej zawiązaliśmy spółkę. W 2013 roku Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Krakowską i powstały pierwsze projekty. Aktualnie pracujemy nad prototypami i piszemy NASZĄ HISTORIĘ.